Katalog

Fotos på denne side: Ulla Dietl, Karsten Bundgaard og Lars Svankjær.

Musikværket KATALOG er en kunstnerisk udsmykning til Den Sorte Diamant, bestilt af Det Kongelige Bibliotek i 2002 hos komponisten. Som et klingende ornament i "Skåret" - som atriet med de bølgende balkoner kaldes i biblioteks-jargonen - lød hver dag fra 2002-2012 i knap tre minutter ét af i alt 52 kompositioner, skrevet i dén musikalske genre, som betegnes elektroakustisk kompositionsmusik.

Værkets 52 dele - en for hver af årets uger - henter inspiration fra et af bibliotekets klenodier - et manuskript, et fotografi, en bog, et håndskrift eller en node. Kompositionen fungerer således på én gang som en erindring om musikkens tilstedeværelse i biblioteket i samspil med Per Kirkebys loftsudsmykning på C-etagen og en formidling af et lille udsnit af samlingerne samt en markering af tidens gang. Værkerne afspilledes via en permanent installation i form af et computerstyret 12- kanals "højttalerorkester", hvor hver enkelt højttaler kan programmeres med hver sin "orkesterstemme". Der er installeret 4 højttalere i lofterne på hver af de 3 balkonetager.

Projekt Musik i Skåret og kompositionen KATALOG er gjort muligt gennem midler fra År 2000- Fonden under Forskningsministeriet og tipsmidlerne.